Skip to main content

4000 år gammal hund har fått rekonstruerat ansikte

Det är svårt att inte häpna över forskningens förmåga att göra det omöjliga. Den här gången är det människans bästa vän, hunden, som spelat huvudrollen i vad man tror är världens första rekonstruktion av ett husdjur. Ett hundansikte hos en 4000 år gammal hund har rekonstruerats av forskare i Skottland.

Cuween Hill Chambered Cairn – Orkney

Den gravplats där hunden hittades kallas för Cuween Hill Chambered Cairn och ligger på Orkney-öarna, norr om Skottlands östra kust. Året var 1901 som arkeologer fann en stor neolitisk grav bestående av ett tjugotal hundrester samt benrester från människor. Hundarna som tros ha levt för över 4000 år sedan togs så om hand och förvarades på det Kungliga universitetet för veterinärstudier i Edinburgh på Skotland.

Ett forskningsteam vid samma skotska universitet valde så att för en tid sedan undersöka närmare en av hundarnas ursprung och utseende. Forskarna valde att utgå från samma metod som används vid rekonstruktioner av historiska människorester. Först togs en 3D-utskrift fram av teamet bestående av forskare och rättsmedicinska studenter. En av gruppens rättsmedicinska konstnärer, Amy Thornton, skapade därefter en verklig modell av hundens rester. På samma sätt som en rekonstruktion av en död människa görs kunde sedan hundens huvud muskler, hår och hud rekonstrueras.

Intressanta upptäckter

Forskarna kunde under arbetets gång konstatera att hunden hade tydliga drag med den europeiska gråvargen. Hunden som hade ett tydligt vargliknande utseende tros ha haft en höjd i jämförelse med en stor collie. Det framkom även att hunden haft en betydande symbolisk roll under den yngre stenåldern. Hunden hade redan vid den tidpunkten en roll som husdjur inom de simpla hushållen. Mycket tyder på att den tränades till att vakta och forskningsstudierna kunde också visa att Orkney-hunden användes som fårhund.

Få människor från samma tidperiod har hittills kunnat rekonstruerats av forskare. Det innebär i sin tur att den här historiska rekonstruktionen av Orkney-hunden är en viktig milstolpe. En av fördelarna med forskarnas rekonstruktion av resterna från hundgraven är att det gör det lättare att relatera till människorna på den tiden. Det har gett forskarna nya bevis för hur människor levde och verkade. Orkneys rika efterlämningar i form av monument kan också till viss del förklaras närmare utifrån ansiktsrekonstruktionen av stenåldershunden.

4000 år gammal hund har fått rekonstruerat ansikte