Skip to main content

Vanliga misstag hundägare gör

Att vara hundägare är något som många drömmer om. Tänk att få mysa med en hund hela dagarna. Visst är det mycket kärlek, men som hundägare har du också ett mycket stort ansvar. Din hund är beroende av dig hela sitt liv och det är viktigt att du ser till att den mår bra och är hälsosam.

Vi ska inte sticka under stol med att det inte är kul att vara hundägare, för det är det verkligen. Även om man har skapat sig mycket erfarenhet och kunskap om hundar så är det dock lätt att begå vissa misstag. Här nedan tar vi upp de vanligaste misstagen som hundägare gör. Genom att vara medveten om dessa är det enklare för dig att undvika dem i framtiden.

De väljer fel hundras

Att välja fel hundras är ett mycket vanligt misstag som många gör när det är dags att skaffa hund. Man går kanske efter hundens utseende, men glömmer bort att titta på egenskaper och beteenden hos hundrasen. Det är viktigt att du väljer en hund som kommer att passa in i din vardag och din livsstil så bra som möjligt. Att välja en mycket aktiv hundras när du helst ligger på soffan är ingen bra kombination.

Labrador retriever är en lugn och enkel hundras. Bild: FI Jones

De försäkrar inte hunden eller har inte en täckande försäkring

Alla hundar bör ha en bra och täckande försäkring, men vissa tycker att en försäkring är alldeles för kostsam. Kanske tänker man även som så att risken för skador är väldigt liten, men att inte försäkra din hund är ett stort misstag. Vill du hitta en billig försäkring så använd dig av internet. Se till att du jämför hundförsäkring innan du väljer för att få en som är så täckande och billig som möjligt.

Hunden får inte tillräckligt med motion

En hund behöver komma ut och röra på sig minst fyra gånger om dagen. Det gäller de större hundarna såväl som de mindre. Ett vanligt misstag är att man motionerar hunden alldeles för lite, vilket kan bidra till hälsoproblem såväl som oönskade beteenden. En vuxen hund behöver flera promenader varje dag där minst en av promenaderna ska vara lång (cirka 1 timme). Utöver den vardagliga motionen ska du även se till att få in träning såväl som lek och bus.

De glömmer bort hundens tänder

Det är inte bara din hunds päls som du ska se över med jämna mellanrum. Glöm inte bort hundens tänder! Tandproblem som till exempel tandsten är vanligt hos många hundraser och om du inte tar hand om tänderna finns det risk för inflammationer såväl som tandlossning. En försäkring kan även täcka upp för tandskador.

Hundar utbildas för att upptäcka Covid-19

Att hundens nos är ett utmärkt organ som har assisterat människan i tusentals år känner de flesta till. Hundar hjälper polis och militär att spåra, de hittar narkotika och smuggelgods och används på olika sätt inom sjukvården. Nu ska ett projekt inledas där hundar ska utbildas för att upptäcka Covid-19.

Hundar kan redan upptäcka cancer genom att lukta på doftprover från patienter och på så sätt upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie. Hundar kan också upptäcka malaria, Parkinsons sjukdom och andra bakteriella infektioner hos människor genom att använda nosen. Sjukdomarna utsöndrar en specifik lukt som gör att en tränad hund kan upptäcka den.

Covid-19 projekt

Engelska forskare vid universitetet i Durham hoppas nu kunna träna bland annat labradorer att upptäcka Covid-19 hos människor. Tanken är att prover från smittade patienter ska samlas in och att hundarna ska tränas att känna igen virusets specifika doft.

Hundar har redan tränats i att upptäcka cancer, Parkinsons sjukdom, malaria, blodsockernivåer hos diabetiker och diverse bakterieinfektioner genom att sniffa på prover från patienter. Teorin är att varje sjukdom utsöndrar en distinkt lukt, så även Covid-19. Med tanke på att luftvägssjukdomar kan medföra förändringar i kroppsdoften hoppas man snabbt kunna nå positiva resultat. Trots att hundar själva kan bli smittade av Covid-19 bedöms risken som mycket låg att hundar skulle kunna sprida viruset till människor. Projektet sponsras av den engelska regeringen och forskarna är hoppfulla om ett snabbt och effektivt resultat.

Snabbare resultat

Om projektet lyckas betyder det att man skulle kunna upptäcka smittbärare betydligt snabbare eftersom hundar kan undersöka över 200 människor i timmen. Diagnosticeringen skulle med andra ord kunna bli betydligt mer effektiv. Om man dessutom tittar närmare på till exempel malariaforskning kan hundar idag upptäcka sjukdomen redan innan bäraren visar några symtom. Möjligheterna med detta projekt är med andra ord många. De tränade hundarna skulle sedan kunna användas inom en rad andra områden för att effektivt förhindra en ny våg av smittspridning. Aktuella arbetsplatser för dessa hundar skulle till exempel kunna vara flygplatser och gränskontroller av olika slag. Hundarna kan återigen visa sig vara människans bästa vän och bli ett effektivt vapen i kriget mot Coronaviruset.

Vanliga misstag hundägare gör