Skip to main content

Terapihundar mår bra av att hjälpa patienter

Att hunden är människans bästa vän kan nog knappast någon invända mot. Det är ett husdjur som vid rätt omhändertagande och lydnad har en otroligt god inverkan på människor. Ett sällskapsdjur som ställer upp i vått och torrt. Men också ett djur med medmänskliga och sociala egenskaper. Med andra ord det optimala djuret till dem som behöver trygghet allra mest.
Begreppet ”vårdhund” har gjort sig bekant inom vården på senare tid och det kommer garanterat bli mer anammat även framöver. Hundarnas egenskaper har positiv inverkan på olika plan vid olika typer av behov. Äldre människor som behöver trygghet och socialt utbyte mår bättre med hunden vid sin sida. Men även skolbarn med särskilda behov har bevisat sig bli mer verbala och sociala med en vårdhund vid sin sida.

Vårdhund brukar även gå under begreppet terapihund och syftar till den roll hunden har i ett sammanhang. Det är en form av social tjänstehund som ger stöd till människor med hjälp av sin förare. Vårdhunden har en uppgift som syftar till att öka personens motivation och hälsa genom fysisk, social, psykisk och kognitiv träning. Hundens psyke ställs på prov eftersom det är okända personer som klappar och kelar med den. Det bör dock nämnas att forskning visar att terapihundar mår bra av utbytet som sker under hundens arbetsmoment. Det finns ingenting som tyder på att vårdhundarna skulle bli stressade eller må sämre i sin viktiga roll. Tvärtom visar forskningen att terapihundarna faktiskt trivs med sin roll. Det är något som konstateras via olika typer av studier av hundarna; både medicinska och beteendemässiga.

Rehabhund är ett annat uttryck för den här sortens arbetsroll vissa hundar har. Men generellt sett talas det om vårdhundar i den här formen av vårdrelaterade sammanhang. Assistanshundar är en annan typ av ”tjänstgörande” hund och har en mer ansvarsfull roll. Den jobbar åt en person, vilken också är hundens förare; till exempel en hund som hjälper en blind människa i vardagen. Trygghet är ett viktigt element även hos assistanshundar, men upplägget gällande träningen är annorlunda. Oavsett vilken roll en hund har är det framför allt djurets sociala förmåga som gör hunden lämplig till den här sortens hälsofrämjande jobb.

Terapihundar hjälper patienter på intensiven att tillfriskna

Att gosande och lekande med en hund kan förgylla dagen och bättra på humöret vet väl de flesta hundälskare. Faktum är att kontakt med så kallade terapihundar, det vill säga hundar som gått specialträning för att finnas där för patienter inom vården, har bevisat god effekt både för patienternas kropp och sinne. Det är alltså inte så konstigt att flera sjukhus även har börjat att använda terapihundar på intensiven.

Terapihundar har använts på sjukhus och inom äldreomsorgen i många år, i USA ända sedan 70-talet, men att låta dem umgås med patienter på intensiven är ett relativt nytt växande fenomen. Inverkan på patienter har visat sig vara positiv då kontakten med terapihundar minskar ångest och stress för patienter, och har till och med fysiskt goda effekter, exempelvis minskat blodtryck.

Att använda sig av djur inom vården är förstås inte helt riskfritt. Potentiella risker inkluderar allergiska reaktioner hos patienter, samt infektioner och skador vid bett. Av den anledningen finns höga krav både på terapihundarna och deras ägare: hunden och ägaren ska tillsammans genomgå träning för att hunden ska bli en kvalificerad terapihund, och den ska också vara vaccinerad samt tvättas inför varje besök på intensiven.

För att få bästa effekt av besöket för alla parter bör sjukhuset samarbeta med specialister på certifieringar för hundarna och jobba med patienter som är kapabla att kommunicera och som inte lider av exempelvis hallucinationer, enligt Megan Hosey på Johns Hopkins University School of Medicine.

Förutom de tidigare nämnda fysiska och mentala effekterna kan terapihundar även ge patienterna emotionell styrka. Många som hamnar på intensiven känner sig rädda, nedstämda eller ensamma, och umgänge med en kramgo hund kan då ge trygghet och glädje i en svår situation.

Enligt patienters självskattningar kan även upplevda smärtnivåer sjunka under och efter kontakt med hundarna. Megan Hosey menar att de till och med kan hjälpa patienterna att tillfriskna och göra framsteg snabbare genom att terapihundarna ökar patienternas motivation och engagemang i sin rehabilitering.

Att vara i behov av vård och omsorg på intensivvården kan få människor att känna sig maktlösa och som i beroendeställning till utomstående faktorer. Användningen av terapihundar på intensiven är en del i att humanisera vården. Med detta, och den forskning som finns i frågan, i åtanke är det

Terapihundar mår bra av att hjälpa patienter