Skip to main content

Hundar utbildas för att upptäcka Covid-19

Att hundens nos är ett utmärkt organ som har assisterat människan i tusentals år känner de flesta till. Hundar hjälper polis och militär att spåra, de hittar narkotika och smuggelgods och används på olika sätt inom sjukvården. Nu ska ett projekt inledas där hundar ska utbildas för att upptäcka Covid-19.

Hundar kan redan upptäcka cancer genom att lukta på doftprover från patienter och på så sätt upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie. Hundar kan också upptäcka malaria, Parkinsons sjukdom och andra bakteriella infektioner hos människor genom att använda nosen. Sjukdomarna utsöndrar en specifik lukt som gör att en tränad hund kan upptäcka den.

Covid-19 projekt

Engelska forskare vid universitetet i Durham hoppas nu kunna träna bland annat labradorer att upptäcka Covid-19 hos människor. Tanken är att prover från smittade patienter ska samlas in och att hundarna ska tränas att känna igen virusets specifika doft.

Hundar har redan tränats i att upptäcka cancer, Parkinsons sjukdom, malaria, blodsockernivåer hos diabetiker och diverse bakterieinfektioner genom att sniffa på prover från patienter. Teorin är att varje sjukdom utsöndrar en distinkt lukt, så även Covid-19. Med tanke på att luftvägssjukdomar kan medföra förändringar i kroppsdoften hoppas man snabbt kunna nå positiva resultat. Trots att hundar själva kan bli smittade av Covid-19 bedöms risken som mycket låg att hundar skulle kunna sprida viruset till människor. Projektet sponsras av den engelska regeringen och forskarna är hoppfulla om ett snabbt och effektivt resultat.

Snabbare resultat

Om projektet lyckas betyder det att man skulle kunna upptäcka smittbärare betydligt snabbare eftersom hundar kan undersöka över 200 människor i timmen. Diagnosticeringen skulle med andra ord kunna bli betydligt mer effektiv. Om man dessutom tittar närmare på till exempel malariaforskning kan hundar idag upptäcka sjukdomen redan innan bäraren visar några symtom. Möjligheterna med detta projekt är med andra ord många. De tränade hundarna skulle sedan kunna användas inom en rad andra områden för att effektivt förhindra en ny våg av smittspridning. Aktuella arbetsplatser för dessa hundar skulle till exempel kunna vara flygplatser och gränskontroller av olika slag. Hundarna kan återigen visa sig vara människans bästa vän och bli ett effektivt vapen i kriget mot Coronaviruset.

Lämna ett svar

Hundar utbildas för att upptäcka Covid-19