Skip to main content

Terapihundar hjälper patienter på intensiven att tillfriskna

Att gosande och lekande med en hund kan förgylla dagen och bättra på humöret vet väl de flesta hundälskare. Faktum är att kontakt med så kallade terapihundar, det vill säga hundar som gått specialträning för att finnas där för patienter inom vården, har bevisat god effekt både för patienternas kropp och sinne. Det är alltså inte så konstigt att flera sjukhus även har börjat att använda terapihundar på intensiven.

Terapihundar har använts på sjukhus och inom äldreomsorgen i många år, i USA ända sedan 70-talet, men att låta dem umgås med patienter på intensiven är ett relativt nytt växande fenomen. Inverkan på patienter har visat sig vara positiv då kontakten med terapihundar minskar ångest och stress för patienter, och har till och med fysiskt goda effekter, exempelvis minskat blodtryck.

Att använda sig av djur inom vården är förstås inte helt riskfritt. Potentiella risker inkluderar allergiska reaktioner hos patienter, samt infektioner och skador vid bett. Av den anledningen finns höga krav både på terapihundarna och deras ägare: hunden och ägaren ska tillsammans genomgå träning för att hunden ska bli en kvalificerad terapihund, och den ska också vara vaccinerad samt tvättas inför varje besök på intensiven.

För att få bästa effekt av besöket för alla parter bör sjukhuset samarbeta med specialister på certifieringar för hundarna och jobba med patienter som är kapabla att kommunicera och som inte lider av exempelvis hallucinationer, enligt Megan Hosey på Johns Hopkins University School of Medicine.

Förutom de tidigare nämnda fysiska och mentala effekterna kan terapihundar även ge patienterna emotionell styrka. Många som hamnar på intensiven känner sig rädda, nedstämda eller ensamma, och umgänge med en kramgo hund kan då ge trygghet och glädje i en svår situation.

Enligt patienters självskattningar kan även upplevda smärtnivåer sjunka under och efter kontakt med hundarna. Megan Hosey menar att de till och med kan hjälpa patienterna att tillfriskna och göra framsteg snabbare genom att terapihundarna ökar patienternas motivation och engagemang i sin rehabilitering.

Att vara i behov av vård och omsorg på intensivvården kan få människor att känna sig maktlösa och som i beroendeställning till utomstående faktorer. Användningen av terapihundar på intensiven är en del i att humanisera vården. Med detta, och den forskning som finns i frågan, i åtanke är det

Lämna ett svar

Terapihundar hjälper patienter på intensiven att tillfriskna