Skip to main content

Terapihundar mår bra av att hjälpa patienter

Att hunden är människans bästa vän kan nog knappast någon invända mot. Det är ett husdjur som vid rätt omhändertagande och lydnad har en otroligt god inverkan på människor. Ett sällskapsdjur som ställer upp i vått och torrt. Men också ett djur med medmänskliga och sociala egenskaper. Med andra ord det optimala djuret till dem som behöver trygghet allra mest.
Begreppet ”vårdhund” har gjort sig bekant inom vården på senare tid och det kommer garanterat bli mer anammat även framöver. Hundarnas egenskaper har positiv inverkan på olika plan vid olika typer av behov. Äldre människor som behöver trygghet och socialt utbyte mår bättre med hunden vid sin sida. Men även skolbarn med särskilda behov har bevisat sig bli mer verbala och sociala med en vårdhund vid sin sida.

Vårdhund brukar även gå under begreppet terapihund och syftar till den roll hunden har i ett sammanhang. Det är en form av social tjänstehund som ger stöd till människor med hjälp av sin förare. Vårdhunden har en uppgift som syftar till att öka personens motivation och hälsa genom fysisk, social, psykisk och kognitiv träning. Hundens psyke ställs på prov eftersom det är okända personer som klappar och kelar med den. Det bör dock nämnas att forskning visar att terapihundar mår bra av utbytet som sker under hundens arbetsmoment. Det finns ingenting som tyder på att vårdhundarna skulle bli stressade eller må sämre i sin viktiga roll. Tvärtom visar forskningen att terapihundarna faktiskt trivs med sin roll. Det är något som konstateras via olika typer av studier av hundarna; både medicinska och beteendemässiga.

Rehabhund är ett annat uttryck för den här sortens arbetsroll vissa hundar har. Men generellt sett talas det om vårdhundar i den här formen av vårdrelaterade sammanhang. Assistanshundar är en annan typ av ”tjänstgörande” hund och har en mer ansvarsfull roll. Den jobbar åt en person, vilken också är hundens förare; till exempel en hund som hjälper en blind människa i vardagen. Trygghet är ett viktigt element även hos assistanshundar, men upplägget gällande träningen är annorlunda. Oavsett vilken roll en hund har är det framför allt djurets sociala förmåga som gör hunden lämplig till den här sortens hälsofrämjande jobb.

Lämna ett svar

Terapihundar mår bra av att hjälpa patienter