Skip to main content

Hundars stressnivå speglar deras ägare visas ny forskning

Det har framkommit på senare tid att ordspråket ”Sådan husse, sådan hund” är mer sant än vi skulle kunna tro. Detta påstående gäller exempelvis stressnivåerna på hunden – man har kunnat konstatera att om hundens ägare är stressad ökar också hundens stress. Genom att ha studerat hundars kortisolnivåer samtidigt som deras ägare, har följande upptäckt gjorts: ägarens stress smittar av sig på hunden.

Kortisolutsöndring avslöjar fenomenet
När en individ blir uppjagad, arg eller stressad utsöndras ämnet kortisol i kroppen. Kortisol är namnet på stresshormonet som cirkulerar runt i blodet och som sedan kan synas på pälsen. För övrigt man kortisolnivån mätas i håret, både hos hund och människa. Vissa hundar får även något som kallas för stressmjäll. Om en påtaglig stress sker under lång tid kan hunden likaväl som människan känna av det på en kronisk nivå.

Studien som skämtsamt motsäger sig ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” har också visat att den tydliga stressnivån förknippad med ägarens mående är starkare på vintern. Dock är det viktigt att understryka att det stressbetingade samspelet mellan hund och ägare gäller året runt under alla säsonger. På vintern är det dock än viktigare att sysselsätta hunden genom motion och olika uppdrag. En anledning till ökad stressnivå under vintern kan också vara att vi människor känner av depressioner och ångest mer under den kalla, mörka årstiden – något som därmed också märks av på hunden.

Neuroticism eller emotionell instabilitet den högsta riskfaktorn

Tydligast i studien när det gällde att mäta stress på ägare och hund, var när man undersökte hundägare med neuroticism eller emotionell instabilitet som det heter på enklare svenska. Detta tillstånd präglas av ångestattacker, humörsvängningar, aggressivitet och nedstämdhet. Hundar som lever med dessa människor brukar själva anamma de olika beteenden och bli oroliga varelser. Men orsaken kan också vara att denna typ av person ofta söker sig mer till sina husdjur för tröst och involverar dem på så vis mer när de mår dåligt.

Empatiska varelser
Hunden sägs vara människans bästa vän, och de är ofta väldigt lojala och trogna djur. Deras sinnesstämning speglar vår egen eftersom de känner stor empati gentemot ägaren. Detta är värt att tänka på om du har hund. Om du själv känner dig stressad – läs om hur du kan lugna din hund med olika metoder och på så vis även själv komma ner i varv.

Lämna ett svar

Hundars stressnivå speglar deras ägare visas ny forskning